Dokter
Jan Lenaerts

Reumatoloog

Dr. Jan Lenaerts studeerde geneeskunde aan de K.U. Leuven en specialiseerde nadien aan dezelfde universiteit in Inwendige Geneeskunde – Reumatologie.
Hij werd reumatoloog in 1993.Sindsdien werkt hij in het REUMA Instituut en deels in het Jessa Ziekenhuis en het A.Z. Vesalius in Tongeren.
Tevens is hij sinds 1 januari 2010 deeltijds staflid aan het UZ Leuven waar hij o.a. mee verantwoordelijk is voor de dienst systeemziekten.

Hij is bestuurslid van de Koninklijke Belgische Vereniging Reumatologie (KBVR)
Tevens is hij actief bestuurslid van de werkgroep echografie, professional issues, zeldzame ziektes  en osteoporose binnen de Belgische vereniging reumatologie.
Hij is Lid van de Belgian Bone Club en de Belgische Myositis werkgroep (Bemyne) en de Belgische en Europese werkgroep systeemsclerose (BSSC en Eustar).
Hij is UEMS afgevaardigde voor België van de organisatie van Belgische specialisten – reumatologen binnen de Europese Unie.

Hij is auteur van meer dan 50 verschillende artikels in de internationale  medische vakliteratuur.

Dr Lenaerts is voorzitter van de Belgische Wetenschappelijke Vereniging Reumatologie (KBVR)
vanaf september 2022 voor een periode van 2 jaar.


Al onze artsen: