Conform de beslissing van de overheid dienen alle niet-dringende consultaties te worden geannuleerd vanaf 14 maart.


U wordt telefonisch gecontacteerd voor verdere afspraken.


Voorschriften voor chronische therapieën kunnen worden opgestuurd.

Dank voor begrip.