Vanaf september 2022 is Dr Jan Lenaerts voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie KBVR voor een periode van 2 jaar.
Zijn klinische activiteiten blijft hij  ongewijzigd verder zetten.